Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya

Soal uts bahasa sunda kelas 3 sd semester 1. Berikut ini adalah contoh soal untuk kamu yang ingin UTS dan belajar.

Baca juga: kumpulan kosakata bahasa sunda

Baca juga: Contoh Wawangsalan

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1 dan artinya

Wortel teh warnana?
artinya: Wortel warnanya apa?

 1. hejo
  artinya
  hijau
 2. konengartinyakuning
 3. oren
 4. putih

Adi meser jamu rasana meni … pisan
artinyaAdi membeli jamu rasanya seperti …. banget

 1. amis
  artinyamanis
 2. pait
  artinya
  pahit
 3. haseum
  artinya
  asem
 4. keutar
  artinya
  tidak jelas

Runtah teh mun dipiceun sembarangan bakal nimbulkeun?
artinya
sampah jika dibuang sembarangan akan menimbulkan?

 1. panyakit
  artinya
  penyait
 2. gunung bita
 3. banjir
 4. polusi

Abdi oge rek… karya wisata ka musium?
artinya
Saya juga mau …. liburan ke musium?

 1. miluartinyaikut
 2. ngilu
  artinya
  mengikuti
 3. miluan
  artinya
  ikutan
 4. di ilukeun
  artinya
  diikutkan

Lamun baju urang kotor kudu di buru – buru?
artinyaJika pakaian kita kotor harus segera?

 1. di poe
  artinya
  dijemur
 2. di seuseuh
  artinya
  di cuci
 3. diseuseuh
  artinya
  dicuci
 4. disetrika
  artinya
  disetrika

Pacul paranti?
artinyaCangkul adalah alat untu?

 1. nyawah
  artinya
  bertani
 2. ka pasara
  artinya
  ke pasar
 3. sasapu
  artinya
  menyapu
 4. masak
  artinya  masak

Paranti wadah kopi nyaeta?
artinya
Alat untuk menyimpan kopi adalah?

 1. gelas
  artinya
  gelas
 2. mangkok
  artinya
  mangkuk
 3. piring
 4. sendok

Ari guna gelas nyaeta pikeun?
artinya
Kegunaan gelas adalah untuk?

 1. dahar
  artinya
  makan
 2. nginum
  artinya
  minum
 3. ulin
  artinya
  main
 4. sare
  artinya
  tidur
Baca juga:  Luas Prisma Pada Gambar Berikut Adalah

Ah eta mah teu kahaja?
artinya
Ah itu mah tidak sengaja?

 1. di ciwit
  artinya
  di cubit
 2. kaciwit
  artinya
  kecubit
 3. diciwitan
  artinya
  dicubitin
 4. kaciwitan
  artinya
  tercubit

Disebat kapalna udara teh ku sabab kapalna sok?
artinya
Disebut kapa udara kerena kapal suka?

 1. hiber
  artinya
  terbang
 2. ngalayang
  artinya
  melayang
 3. ngapung
  artinya
  terbang
 4. terjun
  artinya
  terjun

Contoh soal Essay bahasa sunda

Eusian titik-titik di handap ieu
artinya
Silahkan isi titik-titik kosong pada soal di bawah ini

 1. Kabersiahan teh sabagian tina …
  artinya
  Kebersihan sebagian dari apa?
 2. Kapal laut mah narik penumpang di …
  artinya
  Kapal laut mengangkut penumpang di?
 3. Biasana jaipongan mah di barengan ku sora …
  artinya
  Biasanya jaipongan diringi dengan suara?
 4. … runta teh kana tempatna artinya
  artinya
  … sampah pada tempatnya
 5. Pamaen voli teh awalna kudu …
  artinya
  Pemain voli awalnya harus?
 6. Ngagososk waos kedah nganggo odol sareng …
  artinya
  menggosok gigi harus menggunakan pasta gigi dan?
 7. Lamun gering gancang pariksa ka …
  artinya
  Jika sakit segera periksa ke?
 8. Memeh dahar kudu ngumbah …
  artinya
  Sebelum makan sebagi mencuci?
 9. Mun sakola hayang pinter kudu rajin …
  artinya
  Jika sekolah mau mintar harus rajin?

Jawab pananya di handap ieu
artinya
Jawan pertanyaan di bawah ini

 1. Sebutken tilu alat musik nu asalna ti jawa barat?
  artinya
  Sebutkan tiga alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat?
 2. Sebutken tilu kasenian nu asalna ti jawa barat?
  artinya
  Sebutkan tiga kesenian dari Jawa Barat?
 3. Naon hartina pribahasa panjang leungeun teh? artinya Apa artinya peribahasa panjang tanga?
 4. Jieun ku hidep dua pananya nu nuduhkeun tempat?
  artinya
  Buat kalimat tanya yang menunjukkan tempat?
 5. Salin di handap ieu ku aksara sambung di handap
  artinya
  Salin tulisan di bawah menggunkan kalimat sambung?
  “sok geura ngapalkeun tong ulin wae”

Hatur nunuh parantos maca Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1, mudah mudahan aya manfaatna.

Baca juga:  Benda Benda Yang Dapat Meredam Bunyi